Kancelaria Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Bytomiu
Marcina Łągiewki

(poprzednio Komornik Rewiru V-go w Bytomiu)


adres:
41-936 Bytom, ul. Suchogórska 123
telefon: 32 728 04 82
telefon (sprawy pilne) 698 312 097
e-mail: kancelaria@komornikbytom.pl
godziny pracy kancelarii:
poniedziałek 07:00-17:00
wtorek-piątek 07:00-15:00
Strony przyjmowane są tylko i wyłącznie w:
poniedziałek: 14:00-17:00
czwartek: 9:00-13:00
 
Nr rachunków bankowych kancelarii komornika:
Rachunek Główny: ING Bank Śląski S.A. 60 1050 1445 1000 0023 0270 4081
Alior Bank S.A. 20 2490 0005 0000 4530 6353 9378

Rachunek do spłat niepokrytych kosztów egzekucji i zaliczek na wydatki gotówkowe:
ING Bank Śląski S.A. 40 1050 1445 1000 0024 0322 4765
Alior Bank S.A. 29 2490 0005 0000 4600 2228 0998


Kancelaria tel:32 728 04 82, e-mail:kancelaria@komornikbytom.pl