Kancelaria Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Bytomiu
Marcina Łągiewki

(poprzednio Komornik Rewiru V-go w Bytomiu)

adres:
41-936 Bytom, ul. Suchogórska 123
telefon: 32 728 04 82
e-mail: kancelaria@komornikbytom.pl
godziny pracy kancelarii:
poniedziałek 7:00-17:00
wtorek-piatek 7:00-15:00
przyjęcia stron:
poniedziałek: 14:00-17:00
czwartek: 9:00-13:00Tut. Komornik jest właściwy miejscowo dla miasta Bytom.

...Obszar działania...