Kancelaria Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Bytomiu
Marcina Łągiewki nr V„W związku z zapobieżeniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-cov-2 i stosownie do zaleceń GIS oraz Ministerstwa Sprawiedliwości tut. Komornik Sadowy przy Sądzie Rejonowym w Bytomiu Marcin Łągiewka Kancelaria Komornicza nr V niniejszym informuje o zastosowanych środkach bezpieczeństwa, a to:
- ogranicza się przyjmowanie interesantów jedynie do osób wezwanych w sprawach pilnych;
- ogranicza się osobiste przyjmowanie pozostałych stron i uczestników postępowania egzekucyjnego do załatwiania spraw i udzielania informacji wyłącznie za pośrednictwem operatora pocztowego, drogą elektroniczną (e-mail) bądź telefonicznie,
aż do odwołania stanu epidemii bądź stanu zagrożenia epidemicznego.”adres:
41-936 Bytom, ul. Suchogórska 123
telefon: 32 728 04 82
telefon (sprawy pilne) 698 312 097
e-mail: kancelaria@komornikbytom.pl
godziny pracy kancelarii:
poniedziałek 7:00-17:00
wtorek-piatek 7:00-15:00
przyjęcia stron:
poniedziałek: 14:00-17:00
czwartek: 9:00-13:00Tut. Komornik jest właściwy miejscowo dla miasta Bytom.

...Obszar działania...